חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
לסיכו בע"מ Baa1.il
יציב
25.05.2022
קבוצת אחים יעקובי ואי.אס.בי בע"מ WR
NOO
22.12.2021
אפקון החזקות בע"מ A3.il
יציב
13.07.2021
אלקטרה בע"מ A1.il
יציב
06.07.2021
א. דורי בניה בע"מ WR
21.04.2015
ח.מר תעשיות בע"מ WR
30.09.2014
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update