חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
קבוצת מנרב בע"מ A2.il
יציב
21.06.2021
שיכון ובינוי בע"מ A2.il
יציב
30.12.2020
Southern Properties Capital Ltd WR
19.01.2017
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update