חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
שיכון ובינוי בע"מ A2.il
יציב
08.03.2022
קבוצת מנרב בע"מ A2.il
שלילי
06.02.2022
Southern Properties Capital Ltd WR
19.01.2017
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update