חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
שיכון ובינוי בע"מ A2.il
יציב
30.12.2020
מנרב אחזקות בע"מ A2.il
יציב
05.07.2020
Southern Properties Capital Ltd WR
19.01.2017
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update