דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Aa3.il
NOO
(sf)
תאריך דוח מלא אחרון: 28.11.2019
דוח אחרוןדוח אחרון
Aa3.il
NOO
(sf)
תאריך דוח אחרון: 07.04.2020

שמוס אינטרנשיונל לימיטד

image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות – ביטול מתודולוגיה
12.05.2020
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות
26.02.2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב
17.05.2017
אג"ח מגובה נכסים- ABS
17.05.2017
מכשירי חוב מגובים משכנתאות למגורים -(Residential Mortgage Backed Securities (RMBS
02.03.2016
נותן השירותים ויזם העסקאות בניירות ערך מגובי נכסים
02.03.2016
סקטור מימון מובנה - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020
26.04.2020
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד
06.04.2020
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר
26.03.2020
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר
26.03.2020
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר
26.03.2020
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
06.09.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018
05.07.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
03.06.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018
18.03.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018
26.02.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018
30.01.2018
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה
08.12.2015
איגוח חובות חייבים Trade Receivables
15.07.2007
דוח מיוחד- מדידת סיכון אשראי- עסקאות מימון מובנה
05.07.2006

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה