דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
A2.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 23.11.2017
דוח אחרוןדוח אחרון
A2.il
יציב
תאריך דוח אחרון: 28.12.2017

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
חברות מימון חוץ בנקאיות
01.03.2016
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד
06.10.2015
הערות:
  • מר יוסף זינגר אשר הינו בעל מניות ומכהן כדירקטור במידרוג מכהן גם כדירקטור חיצוני בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, המחזיקה בשרשור בחברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ. מר יוסף זינגר איננו משתתף בדיונים הקובעים את הדירוג ואין לו כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג.

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה