דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Aa1.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 28.09.2017
דוח אחרוןדוח אחרון
Aa1.il
יציב
תאריך דוח אחרון: 18.12.2017

מגדל חברה לביטוח בע"מ

איתנות פיננסית של מבטח (IFS)

Aa1.il  יציב

הון משני מורכב

Aa3.il (hyb) יציב

הון שלישוני מורכב

Aa2.il (hyb) יציב
image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
25.12.2017
דירוג חברות ביטוח אשראי
14.05.2017
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
ענף הרכב בישראל-דוח מיוחד , ספטמבר 2017
13.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
סולבנסי 2 - הון כלכלי - האומנם?
08.03.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח
08.12.2015
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד
06.10.2015
דוח מיוחד- הפער בין דירוג השוק לבין דירוג אשראי בחברות ביטוח, מבט גלובאלי
09.08.2015
Sector Comment חברות ביטוח- התרת ניוד פוליסות ביטוח חיים בעלות מקדם קצבה מובטח
04.06.2015
חברות ביטוח- Sector Comment
02.11.2014
Sector Comment- יצרני אנרגיה
30.07.2014
Sector Comment - עקום התשואות והשפעתו על חברות הביטוח
11.02.2014
דוח מיוחד- ענף הליסינג בישראל, סקירה ענפית
27.01.2014
מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב
26.06.2013
ענף החיסכון ארוך הטווח- סיכום שנת 2012
01.05.2013
רווחיות חברות הביטוח בעידן הלימות הון גבוהה
02.08.2011
השקעות גופיים מוסדיים בחו"ל
10.04.2011
ענף הליסינג- אופק לשנת 2010
26.11.2009
מימון פרוייקטים ותשתיות
09.08.2009

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה