דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
A1.il
חיובי
תאריך דוח מלא אחרון: 17.07.2017

ישרס חברה להשקעות בע"מ

image description
דו"ח
דירוג
תאריך דוח הדירוג
 
דירוג חברות נדל"ן מניב
11.02.2016
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד
11.11.2015
נדל"ן מניב בישראל-סקירה
07.03.2012

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close