מידרוג הינה חברת דירוג אשראי הפועלת בישראל מאז 2003 מכח רישיון שהוענק לה ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. ב-30.3.2016 נרשמה החברה כחברת דירוג בהתאם לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014. החברה הוקמה בשיתוף עם חברת Moody’s העולמית המחזיקה ב-51% מהבעלות (49% מוחזק ע"י מידרוג החזקות בע"מ) במטרה להוביל בכל תחומי דירוג האשראי במשק הישראלי, תוך שכלולו והתאמתו לשווקים הפיננסיים העולמיים. חזון החברה הינו לחולל שינוי אמיתי בשוק ההון הישראלי, להטמיע את הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ולפעול בהתאם למגמות הרווחות בשווקים המובילים בעולם.

מובילות של מקצוענים

מידרוג עוסקת בארבעה תחומי פעילות : אג"ח תאגידי (Corporate), מוסדות פיננסיים (Financial linstitutions), חברות נדל"ן (Real Estate) ותחום המימון והפרויקטאלי (Project Finance) והמימון המובנה (Structured Finance).
ארבעת התחומים העוסקים בפעילויות הדירוג, מביאים עמם ניסיון עשיר ומגוון בתחומי כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים ועוד ובכך מעניקים ערך מוסף רב עבור לקוחות החברה. 
כל תהליך דירוג  עובר בחינה מדוקדקות על ידי צוות אנליסטים ובסופו מאושר על ידי ועדת הדירוג שקובעת את הדירוג הסופי.


פסיפס של לקוחות

לקוחות מידרוג כוללים חברות נדל"ן, חברות אחזקה, בנקים מסחריים,  חברות ביטוח, מימון חוץ בנקאי, חברות תעשייה וטכנולוגיה, חברות שירותים, תאגידים ממשלתיים, חברות תשתית ומימון פרויקטים (Project Finance). 
בתחום המימון המובנה מטפלת מידרוג בניירות ערך מגובי נכסים (ABS).


עולם של אמינות

כחברה מדרגת, תרומתה המשמעותית ביותר של מידרוג בשכלול שוק ההון המקומי היא ביכולת לספק דירוגים מהימנים ובלתי תלויים לציבור המשקיעים, המבוססים על הבנה עמוקה של סיכוני האשראי. שירותי הדירוג של החברה כוללים כיסוי רחב של תחומים המתבססים על מתודולוגיות הדירוג המוכחות והאיכותיות של חברת Moody’s.


דינמיים לאורך כל הדרך

אנו מקפידים לנטר את כל דירוגי החברות ועוקבים באופן שוטף אחר ביצועיהן והשינויים החלים בשוק בו פועלת כל חברה מדורגת. בכך אנו שומרים על דירוג עדכני, אובייקטיבי ואמין מול המשקיעים ובה בעת בוחנים את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה המדורגת בהשוואה לשאר החברות הפועלות בשוק הישראלי.


שקיפות ושירות מעל לכל

שקיפות ושירות הינן אבני היסוד של כל תהליך דירוג. צוות האנליסטים של מידרוג מחויב לשקיפות מלאה מול מנפיקים ומשקיעים כאחד, ומעמיד לרשותם מידע נרחב ככל האפשר אודות התהליך והנתונים הרלבנטיים לדירוג. כל תהליך מתנהל בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח ובתקשורת משותפת עמו לאורך כל הדרך.  
 
למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה, הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר זה.
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update