תכלית אינדקס סל בע"מ - תכלית אינדקס תל-בונד 20

WR

תאריך דוח מלא אחרון

20.09.2018

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

29.10.2018

הורד דוח

אנליסט מוביל:מוטי ציטרין

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update