גזית גלוב בע"מ

Aa3.il
שלילי

תאריך דוח אחרון

19.10.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר, אורית תשובה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update