ג'י סיטי בע"מ (לשעבר גזית גלוב)

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

24.03.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר, אורית תשובה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update