גזית גלוב בע"מ

Aa3.il
שלילי

תאריך דוח מלא אחרון

27.07.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

12.10.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update