חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

WR

תאריך דוח אחרון

29.06.2017

הורד דוח

אנליסט מוביל:שחר רובין

אנשי קשר: רן גולדשטיין, שחר רובין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update