י.ד מור השקעות בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

25.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

07.07.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: סיגל יששכר, אילאיל שטנר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update