י.ד מור השקעות בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

31.07.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:איתי נברה

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update