רני צים מרכזי קניות בע"מ

WR

תאריך דוח אחרון

15.02.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update