רני צים מרכזי קניות בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

28.01.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update