ויתניה בע"מ

A2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

21.02.2021

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

21.02.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:חי ריעני

אנשי קשר: רן גולדשטיין

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update