נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

15.07.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אלעד סרוסי

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update