מנורה מבטחים החזקות בע"מ

חברת אחזקה השולטת בחברת הבטוח מנורה מבטחים בע"מ העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים"

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

03.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

ד"ר אביטל שטיין מכהנת כדח"צית במנורה מבטחים החזקות בע"מ וכן מכהנת כדח"צית במידרוג בע”מ. אין לגב' שטיין כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע”מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update