הפניקס חברה לביטוח בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

16.12.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

16.12.2019

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: סיגל יששכר, אילאיל שטנר

 • דירוגים נוספים

 • הון משני מורכב והון רובד 2 Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • הון משני נחות / שלישוני מורכב Aa2.il
  (hyb)
  יציב

 • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) Aa1.il
  יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update