אמות השקעות בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

24.05.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר, שירן פימא

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update