קבוצת פלסטו קרגל בע"מ

Baa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

14.12.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:סיגל יששכר

אנשי קשר: ליאת קדיש

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update