גירון פיתוח ובניה בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

28.12.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר, אורית תשובה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update