אאורה השקעות בע"מ

A3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

21.07.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update