אאורה השקעות בע"מ

Baa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

08.07.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update