דלק תמלוגים (2012) בע"מ

Aa3.il
יציב

תאריך דוח אחרון

23.06.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אלעד סרוסי

אנשי קשר: ישי טריגר

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update