לידר החזקות והשקעות בע"מ

A1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

11.03.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update