הכשרה חברה לביטוח בע"מ

חברה לביטוח העוסקת בביטוח כללי וביטוח חיים

A3.il
חיובי

תאריך דוח מלא אחרון

17.11.2019

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

17.11.2019

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: אילאיל שטנר, סיגל יששכר

  • דירוגים נוספים

  • הון משני מורכב והון רובד 2 Baa2.il
    (hyb)
    חיובי

  • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) A3.il
    חיובי

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update