בסס"ח- החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

19.03.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

19.03.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: סיגל יששכר, אילאיל שטנר

  • דירוגים נוספים

  • איתנות פיננסית של מבטח Aa2.il
    יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update