בסס"ח- החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

13.04.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:ניל הראל

אנשי קשר: איתי נברה

  • דירוגים נוספים

  • איתנות פיננסית של מבטח Aa2.il
    יציב

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update