חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
בנק ירושלים בע"מ Aa2.il
יציב
19.06.2022
בנק מסד בע"מ Aa1.il
יציב
26.01.2022
בנק הפועלים בע"מ Aaa.il
יציב
16.12.2021
בנק אגוד לישראל בע"מ Aaa.il
יציב
01.12.2021
בנק דיסקונט לישראל בע"מ Aaa.il
יציב
31.10.2021
בנק לאומי לישראל בע"מ Aaa.il
יציב
06.10.2021
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ Aaa.il
יציב
01.08.2021
בנק מזרחי טפחות בע"מ Aaa.il
יציב
09.09.2020
בנק אוצר החייל בע"מ WR
25.12.2018
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update