חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
בנק מסד בע"מ Aa1.il
יציב
25.01.2021
בנק הפועלים בע"מ Aaa.il
יציב
15.12.2020
בנק אגוד לישראל בע"מ Aa1.il
חיובי
14.12.2020
בנק דיסקונט לישראל בע"מ Aaa.il
יציב
04.11.2020
בנק לאומי לישראל בע"מ Aaa.il
יציב
30.09.2020
בנק מזרחי טפחות בע"מ Aaa.il
יציב
09.09.2020
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ Aaa.il
יציב
23.07.2020
בנק ירושלים בע"מ Aa3.il
יציב
07.06.2020
בנק אוצר החייל בע"מ WR
25.12.2018
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update