חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
גלובל פיננס ג′י. אר. 8 בע"מ WR
21.08.2018
פיקס איי 2 בע"מ WR
29.12.2015
כפיר 1 מכשירים פיננסים בע"מ WR
29.12.2015
גליל מור מוצרים פיננסיים בע"מ WR
20.07.2015
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update