חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
ש.שלמה רכב בע"מ A1.il
יציב
01.09.2020
פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ A2.il
יציב
04.08.2020
אלבר שירותי מימונית בע"מ WR
06.02.2020
ש.שלמה החזקות בע"מ A1.il
יציב
16.07.2019
אלדן תחבורה בע"מ Baa1.il
יציב
26.12.2018
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update