חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
מנרב אחזקות בע"מ A2.il
יציב
05.07.2020
שיכון ובינוי בע"מ A2.il
שלילי
21.03.2019
Southern Properties Capital Ltd WR
19.01.2017
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update