שקיפות, אמינות, מקצועיות

מידע מקצועי

הצג הכל

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - אוגוסט 2020

היקף הנפקות האג"ח הקונצרניות בחודש אוגוסט היה גבוה משמעותית ביחס לחודשי אוגוסט בשנים הקודמות, והסתכם בכ-5.3 מיליארד ₪ ע.נ, לעומת כ-1.7 מיליארד ₪ ע.נ באוגוסט 2019 וכ-0.9 מיליארד בשנת 2018

קרא עוד