ליאת קדיש

ליאת קדיש

חזור

סמנכ"ל, ראש תחום מימון תאגידי


רו"ח, MA במשפטים, מילאה מספר תפקידים בתחום החשבונאות והפיננסים ביניהם אנליסטית בכירה בחברת ייעוץ פיננסי ורואת חשבון במחלקה הכלכלית ובמחלקת הביקורת במשרד רו"ח.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update