סיגל יששכר

סיגל יששכר

חזור

סמנכ"ל, ראש תחום נדל"ן ומנהלת פעילות הדירוג


MBA, מילאה מספר תפקידים בחברות ייעוץ כלכליות ובמשרד האוצר, אגף החשב הכללי.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update