ברק סורני

ברק סורני

חזור

יו"ר הדירקטוריון


25 שנות ותק וניסיון בתעשייה הפיננסית הישראלית. עד לשנת 2019 כיהן כמנכ"ל

פסגות בית השקעות, בית ההשקעות הגדול והוותיק בישראל. במקביל ולסירוגין יו"ר

דירקטוריון פסגות גמל ופנסיה, פסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך, ראש ועדת

האשראי של הקבוצה והאחראי על הנכסים הלא סחירים שלה.

כיהן בעבר כדירקטור בבורסה לניירות ערך בישראל.

מכהן כיום כיו"ר/חבר ועדת השקעות ודירקטור חיצוני במספר אורגנים של קופות גמל ענפיות.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update