שלומי שוב

שלומי שוב

חזור

דירקטור חיצוני


ראש תכנית חשבונאות וסגן דיקן בבית ספר אריסון למנהל עסקים , במרכז הבינתחומי הרצליה.
בעל חברת IFRS קונסלטינג בע"מ, העוסקת במתן יעוץ חשבונאי לחברות ורואי חשבון.
ראש (במשותף) של פורום שווי הוגן .(FVF). 
 מכהן כדירקטור חיצוני ויו"ר ועדת מאזן וועדת תגמול באלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update